//

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN ÜRETİM VE KULLANIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
Çevre ve Orman Bakanlığından:
Resmi Gazete Sayısı : 26/12/2008 Resmi Gazete Tarihi : 27092 - Mükerrer
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını temin etmek üzere, bazı tehlikeli maddelerin veya madde gruplarının kendi başına üretimi ve kullanımı, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ile bunların piyasaya arzına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Devamını Okumak İçin

ÖNLEM DANIŞMANLIK