//

Risk Değerlendirmesi Eğitimi

Eğitimin Amacı: Risk değerlendirmesinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için gereken ilgili mevzuat ve standartların öngördüğü şekilde risk değerlendirmesi yapabilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim Metodu:               Sınıf Eğitimi (Eğitim süresince belirlenen müfredat ve ilgili standartlar doğrultusunda gerekli bilgiler aktarılacak, örnek risk değerlendirmeleri gerçekleştirilecektir.)

Eğitim Süresi:   1 gün (8 saat)

Eğitim Ortamı:  Eğitimin sınıf ortamında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup:      işyerlerinde risk değerlendirme ekibinde görev alan her kademedeki çalışan, İSG Profesyonelleri., İSG Kurulu Üyeleri

ÖNLEM DANIŞMANLIK