//

İskele Eğitimleri

  1. İskele Denetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, ilgili dokuman ve standartlara uygun olarak, iskele kontrolü yapan ve onaylama sürecinde görevli kişilere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Eğitim Metodu:               Teorik ve uygulamalı

Eğitim Süresi:   2 gün (16 saat) (8 saat teorik, 8 saat uygulama)

Eğitim Ortamı:  Eğitimin teorik kısmı sınıf ortamında, uygulama kısmı ise işveren sahasında ya da tarafımızdan temin edilen uygulama alanında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup: İskeleleri kontrol eden, kullanıma uygunluk onayı veren, iskele etiket sistemini hazırlayan teknik personel, mühendis ya da teknikerler  

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar :       Okuma- yazma bilmek. En az ilkokul mezunu olmak, Uygulamalı eğitime iştirak etmesi planlanan katılımcıların işyeri hekimi onaylı “Yüksekte Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir.

  1. İskele Süpervizör Eğitimi

Eğitimin Amacı: İskelelerin güvenli kurulum-söküm ve denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan; planlama, iş metodu, risk değerlendirmesi ve acil durum planları teknik rehberleri hakkında katılımcılara uluslararası düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak hedeflenmektedir.

Eğitim Metodu:               Teorik ve uygulamalı

Eğitim Süresi:   5 gün (40 saat)

Eğitim Ortamı:  Eğitimin teorik kısmı sınıf ortamında, uygulama kısmı ise işveren sahasında ya da tarafımızdan temin edilen uygulama alanında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup      :  İskele ekip liderleri, mühendisler, teknikerler

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar: Okuma- yazma bilmek. En az ilkokul mezunu olmak, Kesin bir ön koşul olmamakla birlikte katılımcıların iskele kurum söküm, denetleme, iskele malzemesinin nakli/kaldırılması gibi hususlarda tecrübe sahibi olması tavsiye edilir.

Uygulamalı eğitime iştirak etmesi planlanan katılımcıların işyeri hekimi onaylı “Yüksekte Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir.

 

  1. İleri Seviye İskele Kurulum Söküm Eğitimi

Eğitimin Amacı: Ulusal ve uluslararası temel iskele bilgileri doğrultusunda güvenli, doğru ve verimli iskele kurulum-söküm yöntemlerini katılımcılara aktarmak ve bilgi, beceri kazandırmak amaçlamaktadır.

Eğitim Metodu:               Teorik ve uygulamalı

Eğitim Süresi:   3 gün (24 saat) (8 saat teorik, 16 saat uygulama)

Eğitim Ortamı:  Eğitimin teorik kısmı sınıf ortamında, uygulama kısmı ise işveren sahasında ya da tarafımızdan temin edilen uygulama alanında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup      : İskeleleri kurup söken çalışanlar, İskeleleri kontrol eden, kullanıma uygunluk onayı veren, iskele etiket sistemini hazırlayan teknik personel, mühendis ya da teknikerler  

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar:        Okuma- yazma bilmek. En az ilkokul mezunu olmak. Uygulamalı eğitime iştirak etmesi planlanan katılımcıların işyeri hekimi onaylı “Yüksekte Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir.

 

  1. İleri Seviye İskele Denetimi Eğitimi (İskele Kontrolör)

Eğitimin Amacı: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Ulusal ve Uluslararası doküman ve standartlara uygun olarak, iskele kontrolü yapan ve onaylama sürecinde görevli kişiler için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Eğitim Metodu:               Teorik ve uygulamalı

Eğitim Süresi:   3 gün (24saat) (8 saat teorik, 16 saat uygulama)

Eğitim Ortamı:  Eğitimin teorik kısmı sınıf ortamında, uygulama kısmı ise işveren sahasında ya da tarafımızdan temin edilen uygulama alanında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup      :  İskeleleri kontrol eden, kullanıma uygunluk onayı veren, iskele etiket sistemini hazırlayan teknik personel, mühendis ya da teknikerler  

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar :       Okuma- yazma bilmek. En az ilkokul mezunu olmak. Uygulamalı eğitime iştirak etmesi planlanan katılımcıların işyeri hekimi onaylı “Yüksekte Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir.

ÖNLEM DANIŞMANLIK