//

Yaşam Hattı Kontrolör Eğitimi

Eğitimin Amacı:                Yüksekte yapılan çalışmalarda ihtiyaç duyulan sabit ve geçici yaşam hatları için yapılması gereken yaşam hattı denetimleri ile ilgili katılımcılara bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitim Metodu:               Teorik, Sınıf içi uygulama, saha uygulamaları

Eğitim Süresi    :               2 gün (16 saat)

Eğitim Ortamı:  Eğitimin teorik kısmı sınıf ortamında, uygulama kısmı müşteri sahasında ya da tarafımızdan sağlanacak uygulama sahasında gerçekleştirilecektir. (Uygulama sahası talebe öre belirlenecek)

Hedef Grup      : Süpervizörler, Yüksekte çalışmadan sorumlu yöneticiler, mühendisler, teknikerler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar:        Okuma- yazma bilmek. En az ilkokul mezunu olmak. Uygulamalı eğitime iştirak etmesi planlanan katılımcıların işyeri hekimi onaylı “Yüksekte Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir.

ÖNLEM DANIŞMANLIK