//

Çalışan Temsilcisi Eğitimi

Eğitimin Amacı:               Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları karşısında görev, yetki ve sorumlulukları hakkında güncel bilgileri öğretmek, işyerinde oluşturulacak olan İSG sistemine aktif katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

Eğitim Metodu:               Sınıf Eğitimi (Eğitim süresince belirlenen müfredat ve ilgili standartlar doğrultusunda gerekli teknik bilgiler aktarılacak, katılımcılar arasından oluşturulacak gruplar, örnek olayları ele alarak tartışacak ve örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.)

Eğitim Süresi:   6 saat

Eğitim Ortamı:  Eğitimin sınıf ortamında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup:      Tüm çalışan temsilcileri, İK Yöneticileri, İSG Profesyonelleri

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar: Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

ÖNLEM DANIŞMANLIK