//

İşyerinde Trafik ve Yaya Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:               İşyerinde trafik ve yaya yönetimi eksikliğinden kaynaklanan kaza ve istenmeyen durumların önüne geçebilmek için, katılımcılara endüstriyel trafik ve yaya yönetimi uygulamaları ile trafik ve yaya yönetimi sisteminin kurulması ve yürütülmesi hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Eğitim Metodu:               Sınıf Eğitimi (Eğitim süresince belirlenen müfredat ve ilgili standartlar doğrultusunda gerekli teknik bilgiler aktarılacak, katılımcılar arasından oluşturulacak gruplar, örnek olayları ele alarak tartışacak ve örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Eğitim Süresi:   1 gün (8 saat)

Eğitim Ortamı:  Eğitimin sınıf ortamında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup:      Proje trafik yöneticileri, İSG Profesyonelleri, yönetim kademesinde bulunan  çalışanlar, güvenlik ekibi

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar:        Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

ÖNLEM DANIŞMANLIK