//

Yüksekte Çalışma Eğitimleri

  1. Yüksekte Çalışma Süpervizörü Eğitimi

Eğitimin Amacı:                Yüksekte gerçekleştirilen çalışmalarda ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde güvenlik önlemlerini alma ve güvenli çalışma metotlarını uygulama konusunda katılımcıların bilgilendirilmesi, endüstriyel alanlarda yapılan yüksekte çalışmalar konusunda uzmanlık derecesinde yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim Metodu:               Teorik, Sınıf içi uygulama, saha uygulamaları

Eğitim Süresi    :               5 gün (40 saat)

Eğitim Ortamı : Eğitimin teorik kısmı sınıf ortamında, uygulama kısmı müşteri sahasında ya da tarafımızdan Uygulama sahasında gerçekleştirilecektir. (Uygulama sahası talebe öre belirlenecek)

Hedef Grup      : Yüksekte çalışmadan sorumlu yöneticiler, mühendisler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar:        Okuma- yazma bilmek. En az ilkokul mezunu olmak. Uygulamalı eğitime iştirak etmesi planlanan katılımcıların işyeri hekimi onaylı “Yüksekte Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir.

  1. İleri Seviye Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

Eğitimin Amacı:                Yüksekte gerçekleştirilen çalışmaların güvenli şekilde tamamlanması için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda katılımcıların bilgilendirilmesi ve her türlü çalışma alanında yüksekte çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmak ve katılımcıların yüksekte çalışma uygulamalarında pratik beceri seviyelerini artırmaktır.

Eğitim Metodu:               Teorik, Sınıf içi uygulama, saha uygulamaları

Eğitim Süresi    :               3 gün (24 saat) 8 saat teorik, 16 saat uygulama eğitimi

Eğitim Ortamı : Eğitimin teorik kısmı sınıf ortamında, uygulama kısmı müşteri sahasında ya da tarafımızdan Uygulama sahasında gerçekleştirilecektir. (Uygulama sahası talebe öre belirlenecek)

Hedef Grup      : Yüksekte bakım, onarım, montaj, demontaj, temizlik gibi faaliyetler yürütmesi beklenen tüm çalışanlar, İSG Profesyonelleri

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar:        Okuma- yazma bilmek. En az ilkokul mezunu olmak. Uygulamalı eğitime iştirak etmesi planlanan katılımcıların işyeri hekimi onaylı “Yüksekte Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir.

  1. Yüksekte Çalışma Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı:                Yüksekte gerçekleştirilen operasyonların güvenle yürütülebilmesi için gereken yasal ve teknik bilgileri katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir.

Eğitim Metodu:               Teorik, Sınıf içi uygulama,

Eğitim Süresi    :               1 gün (8 saat)

Eğitim Ortamı : Sınıf ortamı

Hedef Grup      : Yüksekte çalışmadan sorumlu yöneticiler, mühendisler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar: Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

  

  1. Yüksekte Kurtarma ve Kaçış Eğitimi

Eğitimin Amacı:                Yüksekte gerçekleştirilen operasyonlarda acil durumda gerekebilecek kurtarma ve kaçış yöntemlerinin planlanması konularında çalışanları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

Eğitim Metodu :               Teorik, Sınıf içi uygulama, saha uygulamaları

Eğitim Süresi     :              2 gün (16 saat) 8 saat teorik, 8 saat uygulama eğitimi

Eğitim Ortamı   :              Eğitimin teorik kısmı sınıf ortamında, uygulama kısmı müşteri sahasında ya da tarafımızdan sağlanacak Uygulama sahasında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup       :               Kurtarma ekipleri, Yüksekte bakım, onarım, montaj, demontaj, temizlik gibi faaliyetler yürütmesi beklenen tüm çalışanlar, İSG Profesyonelleri, yöneticiler  

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar :       Okuma- yazma bilmek. En az ilkokul mezunu olmak. Uygulamalı eğitime iştirak etmesi planlanan katılımcıların işyeri hekimi onaylı “Yüksekte Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir.

  1. Temel Seviye Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

Eğitimin Amacı:                Yüksekte gerçekleştirilen çalışmaların güvenli şekilde tamamlanması için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda katılımcıların bilgilendirilmesi ve her türlü çalışma alanında yüksekte çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

Eğitim Metodu:               Sınıf Eğitimi, Uygulamalı Eğitim

Eğitim Süresi:   1 gün (8 saat) 4 saat teorik, 4 saat uygulama eğitimi

Eğitim Ortamı:  Eğitimin teorik kısmı sınıf ortamında, uygulama kısmı müşteri sahasında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup      : Yüksekte bakım, onarım, montaj, demontaj, temizlik gibi faaliyetler yürütmesi beklenen tüm çalışanlar

  1. Yüksekte Çalışma Ekipman Kontrol Eğitimi

Eğitimin Amacı: Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanların doğru şekilde seçilmesi, kullanıcı kontrolleri ve periyodik kontroller, yüksekte çalışma ekipmanlarının bakımlarının nasıl yapılması ve kayıtlarının tutulmasının katılımcılara anlatılması

Eğitim Metodu :               Teorik ve sınıf içi uygulama

Eğitim Süresi     :              1 gün (8 saat)

Hedef Grup       :   Yüksekte çalışan personellerin KKD ve teknik ekipmanlarının kontrolünü yapacak İSG profesyonelleri, mühendis, tekniker ve süpervizörler

 

  1. Yüksekte Çalışma Ekipman Kontrol ve İşaretleme Eğitimi

Eğitimin Amacı: Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanların doğru şekilde seçilmesi, kullanıcı kontrolleri ve periyodik kontroller, yüksekte çalışma ekipmanlarının bakımlarının nasıl yapılması ve kayıtlarının tutulmasının katılımcılara anlatılması

Eğitim Metodu :               Teorik ve sınıf içi uygulama

Eğitim Süresi     :              1 gün (8 saat)

Eğitim Ortamı   :              Eğitimin sınıf ortamında, sınıf içi uygulamalarla pekiştirilerek gerçekleştirilecektir

Hedef Grup: Yüksekte çalışan personellerin KKD ve teknik ekipmanlarının kontrolünü yapacak İSG profesyonelleri, mühendis, tekniker ve süpervizörler

ÖNLEM DANIŞMANLIK