//

Kaldırma Operasyonlarında Güvenli Çalışma

Eğitimin Amacı: Kaldırma Operasyonlarının doğru şekilde planlanması ve her seviyede çalışanın bu plana ve kaldırma operasyonu güvenlik prensiplerine uyarak çalışmayı yürütecek beceriyi katılımcılara kazandırmaktır. 

Eğitim Metodu:               Teorik ve grup çalışmaları

Eğitim Süresi:   2 gün (16 saat)

Eğitim Ortamı:  Eğitimin sınıf ortamında, sınıf içi uygulamalarla pekiştirilerek gerçekleştirilecektir

Hedef Grup: Kaldırma operasyonuna dâhil olan her seviyede çalışan

 

ÖNLEM DANIŞMANLIK