//

Mobil Yükseltici Çalışma Platformu Güvenli Kullanım Eğitimi (MEWP)

Eğitimin Amacı: Mobil Yükseltici Çalışma Platformu kullanan katılımcıların ISO 18878 standardına uygun bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Eğitim Metodu:               Teorik ve uygulamalı

Eğitim Süresi:   2 gün (16 saat)

Eğitim Ortamı:  Eğitimin teorik kısmı sınıf ortamında, uygulama kısmı ise işveren sahasında ya da  tarafımızdan temin edilen uygulama alanında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup      :  Tüm MEWP kullanıcıları

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar:        Okuma- yazma bilmek. En az ilkokul mezunu olmak. Uygulamalı eğitime iştirak etmesi planlanan katılımcıların işyeri hekimi onaylı “Yüksekte Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir

ÖNLEM DANIŞMANLIK