//

Makine Güvenliği Eğitimi

Eğitimin Amacı: Makine Emniyet Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve ilgili standartlara göre katılımcıların makine özelliklerini, her makine tipinde yaşanması olası kaza tiplerini ve bunlardan korunma yolları ile makine koruyucularının özellikleri ve bakım onarım gibi faaliyetler sırasında göz önünde bulundurulması gereken hususları öğrenmesi ve işyerlerinde kullanılan makineler ile ilgili mevzuat ve standartların öngördüğü şekilde risk değerlendirmesi yapabilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim Metodu:               Sınıf Eğitimi (Eğitim süresince belirlenen müfredat ve ilgili standartlar doğrultusunda gerekli teknik bilgiler aktarılacak, katılımcılar arasından oluşturulacak gruplar, örnek olayları ele alarak tartışacak ve örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Eğitim Süresi:   1 gün (8 saat)

Eğitim Ortamı:  Eğitim sınıf ortamında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup:      İSG Profesyonelleri, yönetim kademesinde bulunan çalışanlar, işyerlerinde makine seçiminde görev alan her kademedeki çalışan, makine bakım onarımcıları, İSG Kurulu Üyeleri

ÖNLEM DANIŞMANLIK