//

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitimi

Eğitimin Amacı: Ölüm, zehirlenme, yangın, patlama gibi sağlık ve güvenlik açısından risk taşıyan kapalı kısıtlı alanlarda yapılacak çalışmalarda, alınması gereken güvenlik kriterlerinin aktarılması.

Eğitim Metodu:               Teorik ve uygulamalı

Eğitim Süresi:   1 gün (8 saat)

Eğitim Ortamı:  Eğitimin sınıf ortamında, sınıf içi uygulamalarla pekiştirilerek gerçekleştirilecektir

Hedef Grup: Kapalı Kısıtlı alanda çalışma yapması gereken tüm çalışanlar, kapalı alan iş izin sistemini yürüten mühendis, tekniker ve süpervizörler

ÖNLEM DANIŞMANLIK