//

Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Hazırlanması Eğitimi

Eğitimin Amacı: Katılımcıların maden işyerleri için hazırlanması zorunlu olan Sağlık ve Güvenlik Dokümanının içeriği ve kapsamı hakkında bilgilenmelerini ve Sağlık ve Güvenlik Dokümanı hazırlayabilmelerini sağlamaktır.

Eğitimin içeriği: Maden işyerlerindeki tehlike ve riskler, Sağlık ve Güvenlik Dokümanının hazırlanması, 

Eğitim Süresi:   3 gün (24 saat)

Eğitim Ortamı:  Eğitim sınıf ortamında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup:      İş güvenliği uzmanları, mühendisler.

ÖNLEM DANIŞMANLIK