//

Boru ve Kelepçe İskele Kurum Söküm Eğitimi

Eğitimin Amacı: Boru ve kelepçe iskele sistemlerinin kurulumu ve sökümü sürecinde görev alan çalışanların, NASC (National Access and Scaffolding Confediration) TG 20:13 standartları kurulum ve söküm konularında bilgilendirilmesini, güvenli iskele kurulum ve söküm yapmalarını amaçlamaktadır.

Eğitim Metodu:               Teorik ve uygulamalı

Eğitim Süresi:   2 gün (16 saat) (8 saat teorik, 8 saat uygulama)

Eğitim Ortamı:  Eğitimin teorik kısmı sınıf ortamında, uygulama kısmı ise işveren sahasında ya da tarafımızdan temin edilen uygulama alanında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup      : Boru ve kelepçe iskeleleri kurup söken çalışanlar, İskeleleri kontrol eden, kullanıma uygunluk onayı veren, iskele etiket sistemini hazırlayan teknik personel, mühendis ya da teknikerler 

Katılımcı Nitelikleri ve Ön Koşullar:        Okuma- yazma bilmek. En az ilkokul mezunu olmak. Uygulamalı eğitime iştirak etmesi planlanan katılımcıların işyeri hekimi onaylı “Yüksekte Çalışabilir" ibaresi bulunan sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir.

ÖNLEM DANIŞMANLIK