//

Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı:               İşyerinde meydana gelen olaylar ile ilgili olarak; Kök nedenlerin saptanması, bu nedenlerin tekrar etmemesi için öneri ve önlemlerin saptanması, izleme ve doğrulama süreçlerinin aktarılması hedeflenmektedir.

Eğitim Metodu:               Sınıf Eğitimi (Eğitim süresince belirlenen müfredat ve ilgili standartlar doğrultusunda gerekli teknik bilgiler aktarılacak, katılımcılar arasından oluşturulacak gruplar, örnek olayları ele alarak tartışacak ve örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Eğitim Süresi:   2 gün (16 saat)

Eğitim Ortamı:  Eğitim sınıf ortamında gerçekleştirilecektir.

Hedef Grup   :   Kaza Araştırma Ekip Üyeleri, İSG Profesyonelleri, Yönetim Kademesinde Bulunan Çalışanlar, Ekip Liderleri, İSG Kurulu Üyeleri.

ÖNLEM DANIŞMANLIK