//

Yangın Eğitici Eğitimi

  1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi:

Eğitimin Amacı: Eğitim sonunda, katılımcıların genel yangın eğitimi verebilmesini ve tahliye tatbikatlarını yaptırabilmesini Acil eylem planı oluşturabilmesini sağlamak

 

  Eğitim Süresi: 5 gün (4 gün Uzaktan Eğitim + 1 gün Örgün Eğitim) / 45 saat

 

  Eğitim İçeriği: Yanma ve Yangın, Yangına sebep olan faktörler, Isı ve dumanın yayılma hızı, Yangın            

  yerindeki tehlikeler, Söndürme maddeleri, Yangın söndürme cihazları ve kullanımı, Yangın dolapları

  ve itfaiye hortumları kullanımı, kişisel koruyucu ekipmanlar, Otomatik yangın söndürme sistemleri,   

  Yangın algılama ve ihbar sistemleri, Acil yönlendirme ve acil aydınlatma sistemleri, Katı, sıvı ve gaz

  yangınlarının söndürülmesi, Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddeleri, Yangın    

  söndürmede gerekli olan araç ve malzemeler, Kaçış yolları, kaçış merdivenleri, Bina tahliyesi ve

   toplanma, Yangın güvenliği ekiplerinin oluşturulması ve görevleri, Genel yangın eğitimi programının

   hazırlanması ve gerekli eğitim araçları

 

   Hedef Grup:   : 1. Seviye Yangın Eğiticisi olmak isteyenler

 

  1. 2.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

                ( 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimine Katılanlar Katılabilir)

 

Eğitimin Amacı:  Katılımcılar; Genel Yangın Eğitimi verebilir. Acil Eylem Planlarını oluşturabilir. Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir. Yangın Risk Analizi yapabilir.

Eğitim Süresi: 5 gün (4 gün Uzaktan Eğitim + 1 gün Örgün Eğitim) / 45 saat

Eğitim İçeriği: Yangın hakkında genel bilgilendirme, Yangın Korunma sistemleri hakkında genel bilgilendirme,  Kaçış yolları ve Tahliye genel bilgilendirme, Riskli bölgeler ve tespiti, Yangını önleyici tedbirler, Acil Durum Kontrol Sistemleri, Ana tehlike bölgeleri, Risk değerlendirmesi, Yangın Risk Analizi Yöntemleri, Raporlama ve dokümantasyon.

   Hedef Grup:   : 2. Seviye Yangın Eğiticisi olmak isteyenler

  1. 3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

                ( 1.Seviye ve 2.Yangın Eğitici Eğitimine Katılanlar Katılabilir)

 

Eğitimin Amacı:  Katılımcılar; Genel yangın eğitimi verebilir ve tahliye tatbikatlarını yaptırabilir, Yangın Risk Analizi yapabilir ve raporlayabilir, Binalarda Yangın Güvenlik Danışmanlığı yapabilir.

Eğitim Süresi: 5 gün (4 gün Uzaktan Eğitim + 1 gün Örgün Eğitim) / 45 saat

Eğitim İçeriği: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Esasları, Binaların Tehlike Sınıflandırılması, Kaçış yolu sayısı ve genişlikleri, kullanıcı yükü hesaplamaları, Kaçış merdivenleri ve özellikleri, Doğal gaz ve LPG tesisatlı kazan daireleri ve işletmelerde güvenlik önlemleri, Duman kontrol sistemleri, Yangın algılama sistemleri ve ihbar sistemleri teknik özellikleri, Otomatik sulu (sprinkler), köpüklü ve gazlı yangın söndürme sistemleri teknik özellikleri, Yangın su depoları, Pompalar, Yangın dolapları, Hidrant sistemleri teknik özellikleri, Seyyar yangın tüpleri ve özellikleri, Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler için alınması gerekli önlemler ve teknikleri, Trafolar, Elektrik panoları, Jenaratör, Davlumbaz, Elektrik odaları için emniyet tedbirleri ve sistemler, Acil Durum planlarının hazırlanması, Acil durum postalarının eğitilmesi, Yangın Güvenliği Danışmanlığı

Hedef Grup:   : 3. Seviye Yangın Eğiticisi olmak isteyenler

 

  1. Acil Durum Kriz Yönetim Eğitici Eğitimi

                    ( 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Alanlar Katılabilir )

 

Eğitimin Amacı :  Katılımcılar eğitim sonrası Genel Yangın Eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatlarını yaptırabilir, Acil Durum planlarını oluşturabilir, Acil Durum Tatbikatlarını yaptırabilir, Acil Durum Raporu hazırlayabilir.

Eğitim İçeriği: Acil durumlarda Kriz masasının kurulması, yönetilmesi ve yönlendirilmesi, Acil Durum planı hazırlama, kontrol ve revize, Acil Durum Ekiplerinin oluşturulması, Söndürme ekibi, Kurtarma ekibi, Koruma Ekibi ve İlk yardım ekibi Acil Durum yönetimi, Acil Durum Ekiplerinin görevleri ve organizasyonu, Acil Durum ve Tahliye yöntemleri, Acil Durum gece ve gündüz uygulamaları, Acil Durum tatbikatları ve denetlenmesi, raporlama.

Eğitim Süresi: 5 gün (4 gün Uzaktan Eğitim + 1 gün Örgün Eğitim) / 45 saat

Hedef Grup:   : Acil Durum Kriz Yönetim Eğiticisi olmak isteyen

 

ÖNLEM DANIŞMANLIK