//

506 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (1) (2) (4)(5)
Kanun Numarası : 506
Kabul Tarihi : 17/7/1964
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964
Sayı : 11766-11779
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 : 2827

BÖLÜM - I
Genel Hükümler
Kanunun amacı:
Madde 1 – İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır.
Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyal Sigortalar Kurumu) anlamına gelir. Sigortalı sayılanlar:
(3)
Madde 2 – (Değişik: 11/5/1976 - 1992/1 md.)
Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılırlar. 10/7/1941 tarihli ve 4081
kındaki Kanuna göre çalıştırılan Koruma Bekçileri bu kanuna tabidir. Devamını OKumak İçin...

ÖNLEM DANIŞMANLIK