//

RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
Resmi Gazete Tarih/ Sayı: 07.09.1985/ 18861
BİRİNCİ KISIM- Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM- Kapsam, Terimler ve Kısaltmalar
Kapsam
Madde 1- İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan,
taşıyan ve depolayan, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerce uyulması gereken kurallar bu Tüzükte
gösterilmiştir.
DEVAMINI OKUMAK İÇİN

ÖNLEM DANIŞMANLIK