//

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE ÖNLEMLER TÜZÜK


PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER
HAKKINDA TÜZÜK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.11.1973, No : 7/7551
Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No : 1475
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24.12.1973, No : 14752
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 371
BİRİNCİ KISIM
Kapsam ve Deyimler
Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı, gaz halindeki maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngörülen tedbirlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte gösterilmiştir. Devamını Okumak İçin

ÖNLEM DANIŞMANLIK