//

ILO_4907 92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949

Kanun Tarih ve Sayısı: 25.6.2003 / 4907

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine 8 haziran 1949 tarihinde Cenevre'de yaptığı otuzikinci Oturumunda, Oturum gündeminin onikinci maddesinde yer alan, 1946 yılındaki Konferansın 28. Oturumunda kabul edilmiş bulunan Mürettebatın Barınması Hakkındaki Sözleşmenin kısmen değiştirilmesine ilişkin çeşitli önerilerin kabulüne karar vererek, Bu önerilerin uluslararası bir sözleşme şeklinde olması gerektiğine hükmederek, Mürettebatın Gemide Barınmasına ilişkin Sözleşme, 1949 olarak adlandırılacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi (revize) , bindokuzyüzkırkdokuz yılının onsekiz Haziran gününde kabul etmiştir.    Devamını Okumak İçin

ÖNLEM DANIŞMANLIK