//

6098 TÜRK BORÇLAR KANUNU

 TÜRK BORÇLAR KANUNU
Kanun No. 6098
Kabul Tarihi: 11/1/2011
BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Sözleşmenin kurulması

I. İrade açıklaması
1. Genel olarak
MADDE 1‐ Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla
kurulur.
İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.
2. İkinci derecedeki noktalar

MADDE 2‐ Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde
durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır.

İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar.
Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır. Devamını Okumak İçin...

ÖNLEM DANIŞMANLIK