//

5237 TÜRK CEZA KANUNU

TÜRK CEZA KANUNU
Kanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004
BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
BİRİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun amacı
MADDE 1. - (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi Devamını Okumak İçin...

ÖNLEM DANIŞMANLIK