//

3308 MESLEKİ EĞİTİM KANUNU

MESLEKİ EĞİTİM KANUNU (1) (2) (3)

Kanun Numarası : 3308
Kabul Tarihi : 5/6/1986
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1986 Sayı : 19139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5
Cilt : 26 Sayfa :

 Amaç
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

 Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (Değişik : 29/6/2001 - 4702/5 md.)
Bu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.  Devamını Okumak İçin...

ÖNLEM DANIŞMANLIK