//

176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİ
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

MADDE 1- (1) Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 1995 yılında Cenevre'de yapılan 82 nci Oturumunda kabul edilen "176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
176 SAYILI MADIN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK YE SAĞLIK SÖZLEŞMESİ, 1995
Kabul Tarihî : 22/6/1995
Yürürlüğe Giriş Tarihi : 5/6/1998  Devamını Okumak İçin...

ÖNLEM DANIŞMANLIK