//

ILO_10641 95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi

95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi

95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmes

iILO Kabul tarihi: 8 Hairan 1949

Kanun Tarih ve Sayısı: 24.10.1960 / 109

Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı: 28.10.1960 / 10641

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yönetim Kurulu tarafından vaki davet üzerine 8 Haziran 1949 tarihinde Cenevre’de otuz ikinci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı: Toplantı gündeminin yedinci maddesini teşkil eden, ücretin korunması meselesine dair muhtelif tekliflerin kabülüne, Bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, 1949 yılı Temmuz ayının işbu birinci günü Ücretin Korunması hakkında 1949 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder.

Devamını Okumak İçin

 

ÖNLEM DANIŞMANLIK