//

ILO_7884 96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi

96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)

ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1949

Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 8.8.1951 / 5835

Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 14.8.1951 / 7884

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’ye davet edilerek orada 8 Haziran 1949 da otuz ikinci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, Toplantı gündeminin ikinci maddesine dahil bulunan ücretli iş bulma büroları hakkındaki 1933 tarihli Sözleşmenin tadiline dair bazı tekliflerin kabulünü, Bu tekliflerin, hakkında sözleşmenin yürürlükte bulunduğu her üyenin parasız bir amme iş ve işçi bulma bürosu bulundurması veya bulundurulmasını sağlaması lazım geldiğini derpiş eden 1948 tarihli İş ve İşçi Bulma Servisi hakkındaki Sözleşmeyi tamamlıyacak bir Milletlerarası Sözleşme şeklini almasını, Kararlaştırdıktan sonra; Böyle bir servisin bütün işçi kategorilerinin faydalanabilecekleri bir teşekkül olması lazım geldiğini gözönünde tutarak; Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Temmuz ayının birinci günü ücretli iş bulma büroları hakkında bin dokuz yüz kırk dokuz muaddesl Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul eder.

ÖNLEM DANIŞMANLIK